SALZBURG: SJEĆANJEM PROTIV ZABORAVA

Salzburg, 11. juli 202o.

Subota, 11. juli 2020., od 12:00 -18:00 sati, na Mozartplatzu, 5020, u Salzburgu, je vrijeme koje čeka na nas, gdje ćemo svojim dolaskom sjetiti se nedužno ubijenih Bošnjaka u Srebrenici, nad kojima je počinjen genocid u srcu Evrope, u kojem je planski i ciljano ubijeno preko 8372 Bošnjaka, koji su svoje živote uzidali u temelje Bosne ponosne.
Budimo u subotu svi na jednom mjestu, tj. na Mozartplazu i ne smijemo zaboraviti nedužna strijeljanja, silovanja, ubijenu djecu i protjerane stotine hiljada Bošnjaka koji su silom morali napustiti svoja ognjišta.

Subota je dan ne zaborava, dan kulture sjećanja na počinjeni genocid, dan odavanja počasti nevinim žrtvama, dan ubijene 1042 djece! Probudimo svoju svijest i zauzmimo svoja mjesta koja čekaju na nas i budimo u mislima sa Srebrenicom koja svakog 11. jula krvari i sjeća nas na stradanja našeg nedužnog bošnjačkog naroda!

Ramzija Kanurić-Oraščanin
Napisao Ramzija Kanurić-Oraščanin